Verím, že podvod s pozemkami v Bratislave sa nepodarí. Záleží to aj na nás.

Autor: Milan Ftáčnik | 14.9.2017 o 9:00 | Karma článku: 10,13 | Prečítané:  15440x

Dňa 7.9.2017 napísal Michal Drotován o snahe zmeniť územný plán v časti Bratislava-Vinohrady z viníc na výstavbu. Chcem ukázať ako to bolo podľa mňa naozaj a prispieť k tomu, aby v tejto časti mesta územný plán zmenený nebol.

Konkrétne ide o spoločnosť Invest-Ground, a.s., ktorá žiada zmeniť územný plán na pozemkoch v časti Bratislava-Vinohrady z viníc na výstavbu - s názvom Frankovka, Rizling a  Müller (označenie zmeny RV/NM/8). Nebudem znovu popisovať pozemky, popísané v jeho blogu, ale v prvej časti sa budem venovať postupu a stanoviskám mesta z obdobia, keď som bol primátorom Bratislavy. Pán Drotován totiž účelovo podal niektoré fakty, niektoré zamlčal a preto je dôležité povedať, ako to bolo naozaj.

 

Vyjadrenie mesta v roku 2011

V roku 2009 (ešte za primátora Ďurkovského) začal súkromný investor obstarávať urbanistickú štúdiu na toto územie, pričom mesto k jej zadaniu mesto vydalo stanovisko v novembri 2009. V tom čase a aj za môjho primátorovania platila zásada, že podkladom k zmene územného plánu mesta môže byť len kladne prerokovaná urbanistická štúdia. Prvú verziu urbanistickej štúdie zóny Vinohrady odovzdal spracovateľ na mesto na zaujatie stanoviska v máji 2010 a doplnil ju o variant C v septembri 2010. V novembri 2010 boli komunálne voľby a funkcie primátora som sa ujal dňa 21.12.2010. Preto som 20.1.2011 podpísal ako primátor stanovisko mesta k predloženej štúdii, v ktorej mesto na 8 strán formulovalo svoje pripomienky a záverom skonštatovalo, že štúdia predstavuje zásadnú zmenu urbanistickej koncepcie tohto územia a v kontexte pripomienok mesto nesúhlasí s tým, aby štúdia bola podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu mesta z roku 2007. Zásadné koncepčné zmeny v územnom pláne by sa mali realizovať formou spracovania nového územného plánu mesta.

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 30.6.2011 poslanci schválili postup prerokovania zmien a doplnkov územného plánu mesta 02 spracovaných ešte za primátora Ďurkovského. Mestské zastupiteľstvo na návrh poslanca Nesrovnala prijalo doplnenie uznesenia 171/2011 zo dňa 30.6.2011, ktorým požiadalo primátora bezodkladne začať obstarávanie nového územného plánu mesta.

Spoločnosť Invest-Ground, a.s. požiadala 30.9.2011 o zaradenie urbanistickej štúdie do nového územného plánu mesta v nadväznosti na uznesenie 171/2011. Vzhľadom na to, že mesto malo k dispozícii urbanistickú štúdiu z roku 2010 aj s negatívnymi stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií, tak dňa 24.10.2011 (podpísané primátorom dňa 4.11.2011) vyjadrilo podobný názor ako v januári, že ide o zásadnú zmenu využitia územia a z toho dôvodu nie je možné uvažovať s využitím predloženej štúdie ako podkladu pre zmeny a doplnky územného plánu mesta. Zároveň avizovalo investorovi, že urbanistickú štúdiu využije ako podklad pre územnú prognózu z hľadiska možného rozvoja mesta a územný generel dopravy. A v tom istom liste (a to pán Drotován zamlčal) uviedlo, že mesto eviduje urbanistickú štúdiu ako podnet pre spracovanie nového územného plánu mesta.

Investor okamžite reagoval tým, že mestu predložil aktualizované stanoviská dotknutých orgánov a organizácií (získané od januára), ktoré zmenili svoje pôvodné stanovisko a s predloženou štúdiou s pripomienkami súhlasili – tieto stanoviská sú na meste k dispozícii. Na základe toho mesto muselo konštatovať, že predložená štúdia bola kladne prerokovaná a vydalo upravené stanovisko z 11.11.2011, v ktorom opakovane konštatovalo, že ide o zásadnú zmenu využitia územia, zopakovalo ambíciu posúdiť možnosti rozvoja mesta v územnej prognóze a územnom genereli dopravy a súhlasilo, aby urbanistická štúdia po zapracovaní pripomienok bola podnetom pre nový územný plán, resp. podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu. To nebola zmena stanoviska o 180 stupňov, ako to napísal pán Drotován, ale reakcia na predložené podklady od investora (s ktorým som sa mimochodom v tom čase a ani neskôr osobne nestretol, pretože komunikoval s odborným oddelením magistrátu).    

 

Zaradenie podnetu RV/NM/8 do zmien a doplnkov územného plánu mesta 04

Vzhľadom na pomalý priebeh prác na novom územnom pláne mesta z dôvodu chýbajúcich územnoplánovacích podkladov (územné generely) vznikla po schválení zmien a doplnkov 02 dohoda s poslancami o tom, že sa pripraví návrh opravy technických chýb územného plánu z roku 2007, ktorý sľúbil pripraviť ešte primátor Ďurkovský, ale pripravený nebol. To sa stalo v roku 2013 a bol bez veľkých diskusií prijatý ako zmeny a doplnky 03. Súčasne sa dohodlo, že sa bude pripravovať návrh lokalitných zmien a doplnkov územného plánu mesta 04, kde odborní zamestnanci magistrátu a takisto ja ako primátor sme trvali na tom, že do týchto zmien je potrebné zaradiť prioritne metodické úpravy a z lokalitných zmien je možné zaradiť iba také, ktorých podkladom sú kladne prerokované štúdie. Do zoznamu lokalít, ktorý bol predložený do mestského zastupiteľstva (trval som na tom, aby to kvôli transparentnosti prerokovali poslanci) sme návrh na zmenu územného plánu v lokalite Vinohrady NEPREDLOŽILI. Bolo to preto, lebo v roku 2013 bol zmenený územný plán BSK, s ktorým bola predložená urbanistická štúdia v rozpore. Zmenený územný plán BSK totiž požadoval, že zmeniť poľnohospodársku pôdu alebo vinice na stavebné pozemky je možné iba v prípade, že ide územie priľahlé k už zastavanému územia, čo dve z lokalít v urbanistickej štúdii Vinohrady nespĺňali. Poslanci mestského zastupiteľstva vytvorili pracovnú skupinu zodpovednú za dohľad nad spracovaním zmien a doplnkov územného plánu, v ktorej väčšina poslancov trvala na tom, že lokalita RV/NM/8 musí byť zaradené do zmien a doplnkov územného plánu, spolu s ďalšími dvoma lokalitami. Keďže územný plán schvaľujú poslanci, ktorí dôrazne naliehali, tak som dal pokyn spracovateľovi na zaradenie týchto lokalít do zmien a doplnkov 04. Nie preto, že som bol spracovaný a „informovaný“, ako účelovo píše pán Drotován, ale preto, že to požadovali poslanci (čo nakoniec dokazuje aj dokument citovaný pánom Drotovánom, kde spomínam v pokyne poslancov, len on to zamlčal).   

 

Čo ďalej? Je možné dosiahnuť, aby sa územný plán v tejto lokalite nezmenil?

Po odsúhlasení, ktoré lokality budú zaradené do zmien a doplnkov 04 sa začal proces verejného prerokovania návrhu zmien a doplnkov v zmysle stavebného zákona. V zmysle zákona sa stanovuje lehota (minimálne 30 dňová) na zaujatie stanoviska. V rámci tejto lehoty sa minimálne 4 orgány štátnej správy a takisto aj BSK vyjadrili k lokalite Vinohrady negatívne. V zmysle zákonného postupu to znamená, že sa daná lokalita z návrhu zmien a doplnkov vypustí. To už ale nastupuje nový primátor a vymení viacerých úradníkov na územnom plánovaní. Zdá sa, že celý ďalší proces vyhodnocovania pripomienkového konania sa následne organizuje v rozpore so stavebným zákonom. A to v tom zmysle, že v procese dorokovania pripomienok sa negatívne stanoviská (doručené v zákonnej lehote) orgánov štátnej správy, ako aj BSK, na požiadanie súkromných subjektov, menia na stanoviská pozitívne (mimo zákonnej lehoty na prerokovanie) – podrobnosti veľmi konkrétne popísal vo svojom blogu pán Drotován. Tak sa stalo, že lokality ako RV/NM/8, ktoré mali byť z návrhu zmien a doplnkov vypustené (lebo musia mať súhlas orgánov štátnej správy a v zákonnej lehote ho nemali a neboli riadne dorokované), vypustené neboli. Len pre poriadok poviem, že v rámci pripomienok právnických a fyzických osôb, občanov a občianskych združení sa k celému návrhu zmien a  doplnkov 04 vyjadril aj Michal Drotován ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Rači, pričom sa vyjadril k jednému podnetu v Rači a k lokalite RV/NM/8 nedal žiadne stanovisko. Nič tým nechcem naznačiť, len konštatujem.

Záverom konštatujem, že okolo lokality Vinohrady sa udialo viacero zmien stanovísk a obratov, ktoré naznačujú, že ide o veľmi lukratívnu lokalitu. V tomto blogu som sa snažil uviesť na pravú mieru tie kroky v tomto procese, pri ktorých som bol alebo ktoré sa udiali za môjho pôsobenia na meste. Myslím si, že zmena územného plánu v tejto lokalite nie je opodstatnená. A som pripravený spolu s ďalšími občanmi mesta (a aj spolu s Michalom Drotovánom, ak bol toto hlavný cieľ jeho blogu) prispieť k tomu, aby sme presvedčili poslancov, že zo zákonných dôvodov má byť táto lokalita z návrhu zmien a doplnkov 04 vypustená a že z vecných dôvodov nemá byť zmena územného plánu v tejto lokalite schválená. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Univerzitná nemocnica ignoruje Pellegriniho. Súkromník v nej zarába státisíce

Šéfka Mikrobiologického ústavu navrhla, ako nahradiť súkromníka.

PODCAST DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: McDonald's po desiatich rokoch mení ceny, na Slovensku láme rekordy

Americkému reťazcu sa darí čoraz viac.

stĺpček petra tkačenka

Zmekova Hlava XXII

Podľa Fica Slovensko občas do cudziny pošle vojakov, ale len tam, kde im nehrozí žiadne riziko.


Už ste čítali?